Het Women’s Healthcare Center (WHC) Amsterdam vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers en patiënten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt het WHC Amsterdam dan ook overeenkomstig de nieuwe wet (per 25 mei 2018) Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en overige privacywetgeving.

Privacy

Als u patiënt bij ons bent dan verwerken we persoonsgegevens van u. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen, verstrekken aan uw zorgverleners en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen. Wanneer u door ons wordt behandeld gaan we uw medische gegevens verwerken in uw patiëntendossier.

Dat is nodig om u de beste zorg te kunnen leveren. Het WHC Amsterdam maakt gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Personen die namens WHC Amsterdam toegang hebben tot uw gegevens zijn aan strikte geheimhouding gebonden.

Informatie over het verwerken van uw gegevens bij een bezoek aan onze website leest u in ons Cookie beleid.

Wat en waarom?
Voor een goede (medische) behandeling is het noodzakelijk om gegevens van u te verzamelen: uw gezondheidstoestand, resultaten van onderzoeken, diagnose en behandelplannen. Deze worden in een medisch dossier vastgelegd. Behalve uw medische gegevens hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, adres en geboortedatum. Dit hebben we nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een andere patiënt.

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om een aantal persoonsgegevens van u te delen met een andere partij, denk bijvoorbeeld aan het sturen van een factuur naar uw zorgverzekeraar. Ook zijn wij als ziekenhuis wettelijk verplicht om onze kwaliteit van zorg te monitoren en om bij te dragen aan de kwaliteit van zorg in Nederland. Soms moeten we daarvoor gegevens verstrekken aan landelijke registraties. Als het noodzakelijk is voor uw behandeling of gezondheid informeren wij uw (huis)arts die u heeft doorverwezen naar het Women's Healthcare Center over de belangrijkste bevindingen. Wij verstrekken geen gegevens als dit niet nodig is.

Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens verwerken dan we nodig hebben om u goede zorg te kunnen verlenen. Alle zorgverleners en medewerkers die direct bij uw behandeling betrokken zijn hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en zullen uw gegevens niet met anderen delen als daar geen wettelijke of medische noodzaak voor is. Vinden we het toch van belang om uw gegevens met anderen te delen, dan mag u dat bepalen en vragen we daarvoor uw toestemming. Nee zeggen mag natuurlijk. Dit heeft geen consequenties voor uw behandeling. In spoedgevallen of noodsituaties kan het voorkomen dat wij gedwongen worden voor u te besluiten. Uw gezondheid weegt voor ons altijd het zwaarst.

Voor een volledig overzicht raadpleeg de brochure Privacyverklaring

Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.

​​​​​​