Complicaties

‘Een complicatie is een onbedoelde en ongewenste uitkomst tijdens of volgend op medisch handelen, die voor de gezondheid van de patiënt zodanig nadelig is dat aanpassing van het medisch (be-)handelen noodzakelijk is, dan wel dat sprake is van onherstelbare schade. Een complicatie kan een ‘normaal’ risico van zorg zijn, maar kan ook het gevolg zijn van fouten’ (Kwaliteitsindicatoren basisset particuliere klinieken, IGJ).

Het WHC heeft deze definitie praktisch vorm gegeven. De praktische definitie van een complicatie is:

Een onbedoelde of onherstelbare schade in de periode tot 30 dagen na een behandeling, waarbij de patiënt lichamelijk slechter is geworden, onafhankelijk van het uiteindelijke technisch resultaat, of; Een extra behandeling die noodzakelijk is tijdens de behandeling, die niet logisch volgt uit de initiële behandeling.

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is zonder risico’s. Gelukkig komen nabloedingen weinig voor, evenals infecties. Ook complicaties die specifiek bij een bepaalde ingreep kunnen voorkomen, treden gelukkig zelden op.

Contact opnemen met arts

Neem contact op met uw behandelend arts of de spoedeisende hulp wanneer u last hebt van :

  • Hevig bloedverlies (meer dan een forse menstruatie).
  • Hevige buikpijn.
  • Koorts (38 °C of hoger).
  • Duizeligheid, hartkloppingen en onwel worden.

Spoedgevallen en Calamiteiten

Voor spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u bellen naar de dienstdoende gynaecoloog van het BovenIJ ziekenhuis, bereikbaar via telefoonnummer 020-6346346.

Tot slot

De gynaecoloog die u behandelt, bespreekt met u welke medische zorg het meest geschikt is voor u, en is altijd bereid uw vragen te beantwoorden. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan gerust contact met ons op 020-6420229, of via de mail: info@whcamsterdam.nl

​​​​​​