Uitstrijkje maken

Cervixafwijkingen zijn afwijkingen aan de baarmoederhals. Hieronder valt ook baarmoederhalskanker. Om dit vroegtijdig te kunnen ontdekken hebben we het bevolkingsonderzoek. Een dergelijk onderzoek vindt periodiek plaats (een maal per vijf jaar bij het bevolkingsonderzoek), bij vrouwen tussen de 30 en 60 jaar oud. Jaarlijks wordt er op deze manier bij 1.200 vrouwen baarmoederhalskanker of een vroegtijdige vorm hiervan , geconstateerd. Baarmoederhals kanker of cervix carcinoom staat  op de derde plaats van veel voorkomende vormen van kanker bij de vrouw

Bij het onderzoek, wordt een uitstrijkje (afname van cellen) gemaakt van de baarmoederhals. De verkregen cellen worden doorgestuurd naar het cytologisch laboratorium en worden nauwkeurig onder vergroting onderzocht.

Hieronder vindt u een informatie filmpje van het RIVM over het maken van een uitstrijkje (cytologisch onedrzoek).  In het Women's Healthcare Center wordt het uitstrijkje door de gynaecoloog gemaakt.

Soorten cervixafwijkingen /  baarmoederhalsafwijkingen

De celllen verkregen bij het afnemen van het uitstrijkje wordt na bewerking onder de  microscoop geplaatst en  beoordeeld op basis van de PAP classificering.  PAP staat voor  Papanicolaou , de gynaecoloog, die deze methode heeft uitgevonden. De PAP classificering bestaat uit 5 stadia. Wanneer het uitstrijkje geheel normaal is, krijgt het een  classificatie 1. Bij PAP 2 is sprake van een minimale afwijking en moet het onderzoek na 6 maanden worden herhaald.Vanaf  PAP 3, is het van belang dat er extra aandacht en zonodig  uitgebreider onderzoek  wordt gedaan. Wat voor onderzoek er moet gebeuren wordt  door de gynaecoloog samen met de patholoog anatoom bepaald. Uiteraard worden de bevindingen eerst uitvoerig met de vrouw  besproken ,  daarna  wordt  uitleg gegeven over de nodige onderzoeken.

Bij  afwijkende uitstrijk is erin de meeste gevallen sprake van een infectie met HPV (Humane Papilloma Virus). Bepaling van de aanwezigheid van HPV virus in de baarmoederhals is dan ook heel belangrijk.

Symptomen bij cervixafwijkingen (baarmoederhalsafwijkingen ) ;

-In een begin stadium van baarmoederhalsafwijkingen heeft u  weinig tot geen symptomen. Eerste aanwijzingen  kunnen zijn :

  • Veranderde menstruatie patroon;
  • Abnormale vaginale afscheiding (bloederig en/of riekend);
  • Bloedverlies tijdens en/of  na het vrijen (contact bloedingen).

Bij  gevorderde stadia  kunnen de bovengenoemde klachten meer ernstige vormen aannemen. 

Behandeling

Bij een afwijkende uitstrijk zal de gynaecoloog een colposcopie uitvoeren. Tijdens dit onderzoek wordt een soort microscoop gebruikt om de baarmoederhals duidelijk in beeld te  krijgen. Afwijkingen en/of onregelmatigheden aan de baarmoederhals kunnen vergroot en duidelijker in beeld worden gebracht.

Indien nodig, wordt hierbij een biopsie afgenomen. Bij een biopsie wordt  een kleine hoeveelheid weefsel afgenomen dat door een patholoog- anatoom uitgebreid wordt  onderzocht op de aanwezigheid van afwijkende cellen.

Blijkt bij colposcopie en biopsie  dat er inderdaad sprake is van afwijkende cellen , dan worden de mogelijkheden van behandeling uitvoerig met de vrouw besproken. Het advies kan afhankelijk van de bevindingen varieren van afwachten en na een tijd herhalen van het uitstrijkje tot lisexcisie .

Tijdens een lisexcisie verwijdert de gynaecoloog een laagje van de baarmoederals op de plaats waar de afwijkende cellen zijn gevonden. Dit gebeurt met een klein dun metalen lisje dat elektrisch wordt verhit. Nadat de afwijkende cellen zijn weggehaald, ontwikkelen zich binnen korte tijd nieuwe, gezonde cellen op de plek  van de ingreep. Lisexcisie vindt meestal plaats onder plaatselijke verdoving.

Na een lisexcisie  wordt het uitstrijkje ter controle  na  een halfjaar, een jaar en twee jaar  herhaald. Daarna kunt u als de resultaten  goed zijn gewoon weer deelnemen aan het bevolkings­onderzoek. Bij meer dan 90% van de gevallen blijkt  het uitstrijkje na een behandeling weer normaal te zijn  nl. PAP 1.

Women’s Healthcare Center Amsterdam

Meer weten over cervixafwijkingen, de behandeling ervan of heeft u vragen? Women’s Healthcare Center in Amsterdam helpt u graag verder. Wij zijn een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) voor gynaecologie, urologie en radiologie. U kunt ons bereiken op 020 64 20 229 of gebruik maken van ons contactformulier.

​​​​​​