Registratie van gegevens en Privacywetgeving

Het Women’s Healthcare Center draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de WBP/AVG, op zorgvuldige wijze worden verzameld en verwerkt. Medewerkers mogen uw gegevens dan ook niet zomaar doorgeven aan anderen. Zij hebben ten aanzien van deze informatie geheimhoudingsplicht.

Privacyverklaring

Het Women’s Healthcare Center vervult voor medisch specialistische zorg een vertrouwensfunctie tegenover haar patiënten. Deze vertrouwensfunctie is gebaseerd op directe en vaak ook langlopende contacten, en wordt verplicht tot een uiterst zorgvuldig gegevensbeheer.

De patiënt moet kunnen vertrouwen op een zorgvuldige en gereglementeerde wijze van omgang met medische persoonsgegevens. Deze regelingen zijn vastgelegd in de Privacyverklaring van het Women’s Healthcare Center

Medische gegevens delen, alleen met uw toestemming

Soms komt u bij een zorgverlener die u niet kent. Dan is het belangrijk dat deze nieuwe zorgverlener uw medische gegevens kan bekijken. Want met de juiste informatie over u kan hij u de juiste zorg geven: snel, goed en veilig. Ook ’s avonds en in het weekend.
Deze zorgverlener kan uw medische gegevens alleen inzien met uw toestemming. Daarom vragen wij u bij uw bezoek aan het ziekenhuis om uw toestemming voor het delen van uw medische gegevens met andere zorgverleners. 

Toestemming geven is niet verplicht. Dat bepaalt u helemaal zelf. Meer hierover leest u in de folder 'Toestemming gegevens delen'

Het Women’s Healthcare Center levert anoniem gemaakte gegevens aan bij:

  • Zorginstituut Nederland
  • het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • PREZIES

Meer informatie over de AVG vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

​​​​​​