Maak direct online een afspraak

  • Vergoeding door alle zorgverzekeraars
  • Persoonlijke zorg
  • Behandeling en nazorg door medisch specialist
  • Goede samenwerking verwijzers en ziekenhuizen
  • Snel diagnostiek (one stop diagnose)
  • MonaLisa Touch behandelingen

Women’s Healthcare Center Amsterdam

Women's Healthcare Center Amsterdam (WHC) is een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) voor vrouwenzorg met verschillende specialisten op het gebied van gynaecologie, verloskunde, seksuologie, urologie en echoscopie. Hiernaast wordt ook zorg aangeboden voor de subspecialismen urogynaecologie en gynaecardiologie.

Hoge kwaliteit vrouwenzorg, persoonlijke specialistische begeleiding, hoge patiënttevredenheid en korte toegangstijden. WHC Amsterdam heeft als doel patiënten te behandelen in een rustige en vriendelijke ambiance, buiten de ziekenhuissfeer. Gestreefd wordt naar persoonlijke begeleiding wat moet leiden tot optimale kwaliteit van de geboden vrouwenzorg.

Ga direct naar onze wachttijden

Afspraak maken?
Geboortedatum
Verwijzing via

Laatste nieuws