• Vergoeding door alle zorgverzekeraars
  • Persoonlijke zorg
  • Behandeling en nazorg door medisch specialist
  • Goede samenwerking verwijzers en ziekenhuizen
  • Snel diagnostiek (one stop diagnose)

Women’s Healthcare Center Amsterdam

Women's Healthcare Center Amsterdam (WHC) is een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) voor vrouwenzorg met verschillende specialisten op het gebied van gynaecologie, urologie en radiologie. Hiernaast wordt ook zorg aangeboden voor de subspecialismen urogynaecologie en gynaecardiologie.

Hoge kwaliteit vrouwenzorg, persoonlijke specialistische begeleiding, hoge patiënttevredenheid en korte toegangstijden. WHC Amsterdam heeft als doel patiënten te behandelen in een rustige en vriendelijke ambiance, buiten de ziekenhuissfeer.

Ga direct naar onze wachttijden 

Afspraak maken?
Geboortedatum
Verwijzing via

Laatste nieuws