AVG Toestemming gegevens delen

Vanaf 25 mei a.s. gaat de privacy wetgeving veranderen. De 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' treedt dan in werking. (Medische) gegevens van patiënten mogen dan niet meer automatisch gedeeld worden met andere zorgverleners. Patiënten moeten hiervoor actief toestemming geven. Zonder deze toestemming mogen gegevens vanaf die datum niet gedeeld worden.

Dit betekent dat vanaf 25 mei 2018 voor het delen van (medische) gegevens vanuit het Women's Healthcare Center via ‘portalen’ naar bijvoorbeeld huisartsen, apotheken en andere ziekenhuizen uw uitdrukkelijke toestemming nodig is. Ook wanneer u voor verdere behandeling wordt doorverwezen naar een andere specialist of een ander ziekenhuis.

Wij vragen uw toestemming

Vanaf mei vragen wij u, om uw toestemming voor het delen van uw gegevens. Hiervoor ontvangt u een toestemmingsformulier ter ondertekening (ook als u geen toestemming wilt geven) en de folder ‘Toestemming gegevens delen’.

Meer informatie

De toestemming voor uitwisseling van medische gegevens is aan wet- en regelgeving gebonden. Het is belangrijk dat u uitleg krijgt over met wie welke gegevens worden uitgewisseld en via welk systeem dat gebeurt. Ook moet duidelijk zijn wie er verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking via dat systeem. In de uitgebreide folder ‘Toestemming gegevens delen’ leest u hier meer over. De folder en het bijbehorende toestemmingsformulier zijn ontwikkeld door de Vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). 

Toestemming wijzigen of intrekken?

Uw toestemming intrekken of wijzigen kan altijd. Hiervoor kunt u zich melden bij het secretariaat. Neemt u hierbij een geldig identiteitsbewijs mee. 

Heeft u nog vragen heeft dan kunt u deze stellen via info@whcamsterdam.nl.

Om ook uw privacy goed voor elkaar te kunnen hebben, is uw toestemming nodig. Daarom vragen wij om uw toestemming bij uw bezoek aan ons.

AVG Toestemming gegevens delen
​​​​​​