Gynaecardiologie

Hartfalen is doodsoorzaak nummer 1 onder vrouwen. Dagelijks sterven in Nederland 109 mensen aan hart en vaatziekten, waarvan 58 vrouwen en 51 mannen. Belangrijke oorzaak van hartfalen bij de vrouw is hormonale veranderingen/ schommelingen rondom of in de menopauze. Hypertensie, diabetes en roken hebben bij vrouwen meer invloed op de gezondheid dan bij mannen. 
Vrouwen bezoeken hun gynaecoloog voor een gynaecologisch probleem of voor periodieke controle. Hierdoor heeft de gynaecoloog een ideale positie om potentiële pathologie vroeg op te sporen.

Door goede samenwerking tussen gynaecoloog en cardioloog kunnen specifieke symptomen van hart en vaatziekten bij vrouwen vroegtijdig worden getraceerd. Hiermee hopen we een daling te bewerkstelligen in de onacceptabel hoog aantal vrouwen die lijden en vaak overlijden aan hart en vaat ziekten. Bekend is dat vroege detectie en behandeling van cardiovasculaire risico factoren de beste preventie is in het voorkomen van een fatale afloop van cardiale problemen.

Het WHC Amsterdam heeft hiervoor een speciaal spreekuur waar de cardioloog en de gynaecoloog multidisciplinair samenwerken.

Specialist in vrouwenzorg

Wilt u een afspraak maken met één van onze specialisten? WHC Amsterdam is een zelfstandig behandelcentrum in Amsterdam, met de focus op vrouwenzorg. Wij ondersteunen, behandelen en helpen een groot aantal vrouwen in de regio Amsterdam met klachten en problemen op het gebied van vrouwenzorg. U kunt ons bereiken via 020 6420 229 of gebruik maken van ons contactformulier.