De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geeft de zorgaanbieder de opdracht om een cliëntenraad in te stellen voor de instelling die hij in stand houdt. In de WMCZ is geregeld welke bevoegdheden een cliëntenraad heeft.

De cliëntenraad in een zorginstelling behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten.

Het Women’s Healthcare Center geeft de cliëntenraad de taak de belangen te behartigen van de cliënten aan wie de instelling zorg en diensten verleent.

De Cliëntenraad behartigt de belangen van de patiënten van het Women’s Healthcare Center.
De cliëntenraad van het Women’s Healthcare Center heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de bevordering van de kwaliteit van de geleverde zorg. 

​​​​​​