Urologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met afwijkingen, aandoeningen en ziektes aan de blaas, de urinewegen of de nieren. Veel problemen zijn goed te behandelen. In sommige gevallen houdt dit in dat een operatie nodig is, maar in veel andere gevallen zijn medicijnen of een andere levensstijl de oplossing.

Wat is urologie?

Urologie is een tak van de geneeskunde en houdt zich bezig met stoornissen in de urinewegen in ruime zin. Het omhelst een relatief scherp omschreven deel van het menselijk lichaam, maar er is wel overlapping met andere specialismen. Urologie heeft binnen de geneeskunde altijd een aparte plaats ingenomen. Urologie kent op een bepaalde manier een taboesfeer. Er zijn mensen die niet voor hun klachten durven uitkomen, maar het is belangrijk dit wel te doen. Een uroloog onderzoekt, behandelt en levert nazorg.

Klachten aan de blaas, de urineleiders of de nieren

Bij vrouwen vallen de volgende organen onder het specialisme urologie:
  • De nieren
  • De urineleiders
  • De blaas
  • De urinebuis
Wanneer u denk dat uw klachten verband houden met een van deze organen, is een bezoek aan de uroloog aan te raden.

De klachten

De 3 meest voorkomende klachten en ziektes zijn:
  • Nierstenen: Vage pijn in de onderrug die steeds heftiger wordt en uitstraalt naar de lende en de lies, bloed in de urine, zweten, misselijkheid en braken, drang tot plassen en pijn bij het plassen zijn allemaal mogelijke gevolgen van nierstenen.
  • Urinewegproblemen: Een urineweginfectie, zwakke urinestraal, problemen bij het beginnen met plassen, nadruppelen van urine, gevoel dat de blaas niet leeg is, meer frequent urineren, bloed of troebele urine wijzen op het disfunctioneren van de urinewegen.
  • Urineverlies: Geen controle over de blaas, frequent aandranggevoel en plotseling (gering) urineverlies duiden op een probleem met de continentie.
Sommige symptomen komen ook voor bij andere klachten. Het hoeft dus niet altijd te betekenen dat uw klacht te maken heeft met de urinewegen of de nieren. Heeft u (langdurige) klachten? Raadpleeg dan de huisarts en laat u eventueel doorverwijzen naar een uroloog.

Urologie in Amsterdam

Women’s Healthcare Center is gespecialiseerd in vrouwenzorg. Ook het specialisme urologie is binnen onze zorginstelling gericht op vrouwen. U kunt met uw problemen op het gebied van de urinewegen en de nieren terecht in Amsterdam.

 

Heeft u een vraag over het specialisme urologie, blaasproblemen of andere klachten die hiermee verband houden? Neem contact op met de specialisten van Womens Healthcare Center via 020-6420229 of maak gebruik van ons contactformulier. Wij zijn er ook voor onder andere gynaecologie, verloskunde, seksuologie en echoscopie.