Maak direct online een afspraak

Hervatten reguliere zorg en maatregelen ter preventie van verspreiding Corona virus

Women’s Healthcare Center (WHC) hervat vanaf 11 mei 2020 reguliere zorg. 

In verband met de veiligheid van onze patiënten en medewerkers zullen wij navolging geven aan de landelijke voorschriften van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Voor informatie met betrekking tot het coronavirus, verwijzen wij naar www.rivm.nl of het landelijke informatienummer 0800-1351.

Fysieke consulten kunnen plaatsvinden
Het secretariaat van Women’s Healthcare Center is dagelijks telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot en met 16.00 uur voor het maken van een nieuwe afspraak, of navraag te doen naar de status van uw bestaande afspraak.

Mocht u uw vraag per e-mail willen stellen dan kunt u deze richten aan info@whcamsterdam.nl.

WHC hanteert voorschriften in lijn met de 1,5m samenleving. LET OP geen fysiek consult (regulier) in geval van:

  • Neusverkoudheid, niezen of hoesten, keelpijn of koorts
  • Kwetsbare personen, risico groep
  • Koorts, verhoging > 38 graden Celsius
  • Moeite met ademhalen
  • Zieke huisgenoten
  • Recent bezoek aan endemisch gebied of quarantaine advies


In verband met onze en uw veiligheid hanteren wij een strikte dag planning gericht op geen uitloop. Wij verzoeken u op tijd op uw afspraak te komen. Wacht op het aangegeven tijdstip van uw afspraak voor de deur en bel niet aan. U zal worden opgehaald door de arts.

Wij hopen op uw begrip en medewerking.