Er zijn grote verschillen tussen mannen en vrouwen in zowel de kenmerken als de behandeling van cardiologische klachten. Er wordt te weinig aandacht besteedt aan deze verschillen.

U staat centraal

WHC Amsterdam heeft hiervoor een samenwerking met een cardioloog en vasculair internist.

Symptomen van hart- en vaatziekte traceren

Vrouwen bezoeken hun gynaecoloog meestal voor een gynaecologisch probleem of voor periodieke controle. Hierdoor heeft de gynaecoloog een ideale positie om potentiële pathologie vroeg op te sporen en zo grote problemen voor te zijn. Door goede samenwerking tussen gynaecoloog, cardioloog en vasculair internist, kunnen specifieke symptomen van hart- en vaatziekten bij vrouwen vroegtijdig worden getraceerd.

Hartfalen bij vrouwen

Hartfalen is doodsoorzaak nummer 1 onder vrouwen. Dagelijks sterven in Nederland 58 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Er zijn diverse oorzaken van hartfalen bij de vrouw onder andere door hormonale veranderingen/ schommelingen rondom de menopauze. Daarnaast kunnen hypertensie, diabetes en roken ook een sterkere invloed hebben op de gezondheid van vrouwen, dan mannen.

In geval van vragen neem dan gerust contact met ons op.