Tijdens de zwangerschap wordt er soms een echoscopisch onderzoek gehouden. Dit geldt alleen voor vrouwen die daarvoor in aanraking komen. Bij Women’s Healthcare Center kun je als zwangere vrouw een echoscopisch onderzoek uit laten voeren.

Wat is echoscopie?

Echoscopie maakt organen in het lichaam zichtbaar, dankzij ultrageluiden. Deze ultrageluiden bestaan uit hoogfrequentie golven die een transducer uitzendt. De organen kaatsen deze geluidsgolven terug en worden zichtbaar op het scherm. Er zijn twee soorten van deze echo mogelijk: uitwendig, via de buikwand, en inwendig via de vagina. Bij de echoscopie bekijkt de verloskundige het kindje, de placenta en hoeveelheid vruchtwater.

Soorten echoscopie onderzoeken

Er zijn verschillende soorten echoscopische onderzoeken. Zo is er de termijnecho / groei-echo. Tijdens deze echo wordt er bekeken hoe groot het kindje is. In de eerste maanden van de zwangerschap kan de verloskundige met behulp van deze maten bepalen wanneer je bent uitgerekend. Daarnaast kunnen deze maten later in de zwangerschap worden gebruikt om het gewicht van het kindje te schatten.

Bij de 20 weken echo wordt er wat uitgebreider naar het kindje gekeken. Zo wordt er gekeken naar de hersenen, wervelkolom, organen, ledematen en of de hartkamers normaal aangelegd zijn. Dit is overigens niet hetzelfde als een uitgebreid echoscopisch onderzoek, daarbij wordt er veel meer in detail gekeken.

Doppler onderzoek: tijdens dit onderzoek wordt de bloedstroom in de navelstreng of bloedvaten van het kind of de moeder gemeten. Dit onderzoek geeft meer informatie over het functioneren van de placenta.

Tijdens het geavanceerd ultrageluid onderzoek worden alle organen en structuren van het kind bekeken. Ook het bewegingspatroon en de bloedstroom worden beoordeeld.

Wanneer krijg je een echoscopie?

Een vrouw komt in aanmerking voor een uitgebreid echoscopisch onderzoek als:

  • Er een vermoeden is van een aangeboren afwijking tijdens de zwangerschap.
  • De zwangere vrouw Diabetes Mellitus type 1 heeft.
  • De zwangere geneesmiddelen gebruikt die van invloed kunnen zijn op het ongeboren kind.
  • De zwangere al eerder een kind heeft gekregen met een echoscopisch vast te stellen afwijking.
  • Er in de familie een erfelijke afwijking voor komt die echoscopisch vast te stellen is.

Tijdens een normale ongecompliceerde zwangerschappen wordt dit onderzoek vaak niet verricht. Een echoscopisch onderzoek kan ook niet alle afwijkingen opsporen en soms wordt er een afwijking vermoed dat later niet aanwezig blijkt te zijn.

Wil jij meer weten over een echoscopisch onderzoek? Women’s Healthcare Center Amsterdam helpt jou graag verder. Bel voor meer informatie naar 020-6346346 of gebruik ons contactformulier.