Het kan zijn dat een uitstrijkje afwijkend is en dat de uitslag niet goed is. Wij leggen u uit wat de uitslagen van de uitstrijkjes betekenen. Een uitstrijkje wordt gemaakt om te bekijken of er aanwijzingen zijn voor baarmoederhalskanker. Het uitstrijkje wordt gemaakt met behulp van een borsteltje, waarmee er cellen van de baarmoedermond worden afgenomen. Bij een afwijking aan de cellen kan er een eenvoudige behandeling worden uitgevoerd, waarmee wordt voorkomen dat er later baarmoederhalskanker ontstaat. De kans op baarmoederhalskanker is zeer klein bij het voorstadium.

Wanneer een uitstrijkje laten maken?

Alle vrouwen tussen de dertig en zestig jaar krijgen eens in de vijf jaar een oproep om een uitstrijkje te laten maken. Bij bepaalde klachten wordt er door de gynaecoloog ook bepaalt of er een (extra) uitstrijkje moet worden gemaakt.

Uitslag afwijkend uitstrijkje

Er kunnen diverse uitslagen van het uitstrijkje zijn. De uitslagen worden aangeduid met Pap. Mogelijke uitslagen kunnen zijn:

  • Pap 0: er is geen beoordeling mogelijk en er wordt na zes weken weer een uitstrijkje gemaakt.
  • Pap 1: de uitslag is normaal, er is geen afwijking gevonden.
  • Pap 2: er zijn een aantal cellen anders dan normaal. Er wordt aangeraden om na 6 maanden een nieuw uitstrijkje te maken en om te bekijken of de cellen dan zijn veranderd.
  • Pap 3a: er worden licht afwijkende cellen gevonden. Het gaat vaak niet om kankercellen. Met verder onderzoek wordt het vervolg bepaalt.
  • Pap 3b: er zijn meer afwijkende cellen dan bij Pap 3a. Er wordt verder onderzocht en het kan zijn dat er een eenvoudige behandeling van de baarmoederhals wordt uitgevoerd.
  • Pap 4: sterkere afwijking dan bij Pap 3a en 3b. In de meeste gevallen wordt er een eenvoudige behandeling uitgevoerd.
  • Pap 5: sterk afwijkende cellen. In dit geval kan er sprake zijn van baarmoederhalskanker. Dit moet blijken uit verder onderzoek.

Wat doen bij een afwijkend uitstrijkje?

Afhankelijk van de klachten, de uitslag van het uitstrijkje en de eerdere uitstrijkjes worden de vervolg stappen bepaalt. Er wordt vaak met een microscoop naar de baarmoedermond gekeken en van afwijkingen een biopt genomen. Afhankelijk van de uitslag van de biopt wordt er een passende behandeling gezocht.

Wilt u meer weten over het laten maken van een uitstrijkje en het behandelen van afwijkingen? WHC Amsterdam beantwoord al uw vragen. Wij zijn een zelfstandig behandelcentrum op gebied van vrouwenzorg, zoals gynaecologie. U kunt contact met ons opnemen via 020 64 20 229 of gebruik maken van onsĀ contactformulier.