Huisartsen en specialisten kunnen de patiënten verwijzen naar het Women’s Healthcare Center (WHC) voor gynaecologie, verloskunde, seksuologie en urologie. Tevens voor echoscopie onderzoek van de mammae (borsten) of abdomen (buik). Ook worden echoscopische bepalingen in het 1ste trimester gedaan.

Het WHC zorgt voor een voorlopige berichtgeving aan de verwijzers van de 1ste bevindingen van het onderzoek. Na het voltooien van het onderzoek / behandeling volgt een volledige verslaglegging.

Intercollegiaal overleg

U bent van harte uitgenodigd ons advies te vragen of te overleggen over patiënten.

Per telefoon: er is iedere dag een gynaecoloog aanwezig. Telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 17:00)
Nummer praktijk: 020-6420229
Fax: 020-6612547
Intercollegiaal nummer: 020-6421005 (Kies optie 3)
Buiten kantooruren overleggen is uiteraard ook mogelijk: stuur dan een mail. Deze wordt direct beantwoord.

Per email: medisch@whcamsterdam.nl