Binnen het Women's Healthcare Center zijn enkele vacatures beschikbaar.

 

VACATURE LID CLIENTENRAAD

De cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van (toekomstige) patiënten en hun naasten en bezoekers. De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De cliëntenraad adviseert de directie van het WHC over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten met interesse in de gezondheidszorg en affiniteit met de patiëntenzorg.

 

Wij ontvangen graag uw reactie bij voorkeur per mail: b.breukhoven@whcamsterdam.nl Aanvullende informatie is te verkrijgen bij de heer B. Breukhoven, alg. directeur. Telefoonnummer: 020-642 10 05