Indien gesproken wordt over erfelijke varianten van tumoren, wordt vaak de term familiaire tumoren gebruikt. Voor een klein deel van patiënten die kanker krijgen is erfelijkheid een oorzaak.

Het kan zijn dat u erfelijk belast bent met een vergroot risico op kanker heeft. Om dit zo vroeg mogelijk te constateren biedt Women’s Healthcare Center Amsterdam de Screening Familiaire Tumoren. Tijdens een dergelijke screening onderzoeken wij of er een mogelijke erfelijke aanleg is, door het verzamelen en onderzoeken van verschillende gegevens.

Aan de hand van de uitslag van de screening familiaire tumoren geven wij advies over eventuele (preventieve) maatregelen en de regelmaat van de periodieke controles.

 

Onderzoek familiaire tumoren

Tijdens de screening, of eigenlijk het onderzoek naar familiaire tumoren, wordt beoogd kanker in een vroegtijdig stadium op te sporen. Dit kan zijn door het vaststellen dat iemand drager van een gemuteerd gen is, dat later een mogelijke aanleiding kan zijn tot het ontwikkelen van kanker. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat het gen reeds gemuteerd is en een (beginnende) fase van kanker reeds is aangevangen.

 

Borstkankeronderzoek

De afgelopen jaren is de aandacht voor borstkankeronderzoek steeds groter geworden, doordat deze vorm van kanker steeds meer vrouwen treft. Jaarlijks wordt bij meer dan 11.000 deze vorm van kanker geconstateerd. In zo’n 5 tot 10 procent van de gevallen is de oorzaak te relateren aan erfelijke aanleg.

Door de vele onderzoeken zijn de perspectieven voor borstkankerpatiënten de laatste jaren sterk verbeterd. Naast zelfonderzoek is mammografie een belangrijke en effectieve manier om borstkanker op te sporen.

 

Borstonderzoek met echoscopie

Naast mammografie is ook echoscopie een goede methode om afwijkingen in de borsten op te sporen. Deze methode maakt gebruik van geluidsgolven om organen en weefsel zichtbaar te maken op een beeldscherm. Een eventueel gezwel kan op deze manier duidelijk in beeld gebracht worden. Echoscopie van de borsten is een onschuldig, niet pijnlijk onderzoek waarbij geen gebruik gemaakt wordt van röntgenstraling. Zie Borst onderzoek met echografie.
Normale bevindingen bij het echoscopisch onderzoek zijn natuurlijk geruststellend, maar geven geen 100% zekerheid. Dat kan ook niet met mammografie of MRI. Afwijkingen kunnen nog te klein of om een andere reden niet zichtbaar zijn. Wel kunnen combinaties van deze onderzoeken zo nodig heel betrouwbaar zijn.

Indien er blijkt dat onderzoek noodzakelijk is hebben wij contact met het BovenIJ ziekenhuis, waar vervolg onderzoek op kort termijn kan worden verricht. Ook kan een Mammografie onderzoek op kort termijn worden aangevraagd in het BovenIJ ziekenhuis of het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis .

Meer weten over screening familiare tumoren of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Women’s Healthcare Center in Amsterdam helpt u graag verder. Wij zijn een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) voor gynaecologie, verloskunde, seksuologie, urologie en echoscopie. U kunt ons bereiken op 020 64 20 229 of gebruik maken van ons contactformulier.