Women's Healthcare Center Amsterdam (WHC) is een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) voor vrouwenzorg met verschillende specialisten op het gebied van gynaecologie, verloskunde, seksuologie, urologie en echoscopie. Hiernaast wordt ook zorg aangeboden voor de subspecialismen urogynaecologie en gynaecardiologie.

Kenmerkend voor WHC Amsterdam: Hoge kwaliteit vrouwenzorg, persoonlijke specialistische begeleiding, hoge patiënttevredenheid en korte toegangstijden.
WHC Amsterdam heeft als doel patiënten te behandelen in een rustige en vriendelijke ambiance, buiten de ziekenhuissfeer. Gestreefd wordt naar persoonlijke begeleiding wat moet leiden tot optimale kwaliteit van de geboden vrouwenzorg.

Women´s Healthcare Center Amsterdam, “Gynaecologie met een hart“.